Elstan - home
Strona główna
Elstan - napisz do nas
Napisz do nas  
O firmie Zakres działalności Realizacje Galeria realizacji Kontakt
 
Elstan - Instalacje elektroenergetyczne, serwis elektryczny, prefabrykacja i montaż rozdzielnic elektrycznych, pomiary ochronne instalacji elektrycznych, instalacje odgromowe, sieci kablowe, wewnętrzne instalacje elektryczne
 
Elstan - Instalacje elektroenergetyczne, serwis elektryczny, prefabrykacja i montaż rozdzielnic elektrycznych, pomiary ochronne instalacji elektrycznych, instalacje odgromowe, sieci kablowe, wewnętrzne instalacje elektryczne
 
Instalacje elektroenergetyczne, serwis elektryczny, prefabrykacja i montaż rozdzielnic elektrycznych, pomiary ochronne instalacji elektrycznych, instalacje odgromowe, sieci kablowe, wewnętrzne insElstan - talacje elektryczne
O Firmie
Elstan
Certfikaty
Polityka
Nagrody i wyróżnienia

ELSTAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, powstała 1 sierpnia 2013r., w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego ELSTAN, przejmując jednocześnie wszystkie jego tradycje, pracowników oraz środki. Założeniem spółki jest kontynuowanie marki ELSTAN.

Firma specjalizuje się w wykonywaniu usług w zakresie instalacji elektrycznych i robót budowlanych w branży budownictwa jedno i wielorodzinnego, hotelarsko-gastronomicznego, przemysłowego (hale produkcyjne, hurtownie, magazyny), budowy stacji paliw, banków, urzędów skarbowych oraz prac na zlecenie urzędów miast i gmin.

Przy realizacji wyżej wymienionego zakresu robót stosujemy najnowsze rozwiązania technologiczne i materiały, co pozwala na terminową bezusterkową ich realizację. Wyceny robót dokonujemy w oparciu o obowiązujące cenniki KNR i Sekocenbud, a czynniki kalkulacyjne ustalamy drogą negocjacji. Na wykonane roboty udzielamy gwarancji. Dysponujemy własnym sprzętem, transportem i materiałami. Firma zatrudnia około 50 osób. Są to pracownicy o wysokich kwalifikacjach i długoletnim doświadczeniu zawodowym.

Posiadamy certyfikowany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA w Warszawie Zintegrowany System Zarządzania Jakością , Bezpieczeństwem Pracy i Zarządzania Środowiskowego spełniający wymagania norm PN-EN ISO 9001-2001 , PN - N 18001 ; PN-EN ISO 14001.
Firma jest członkiem Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej Budownictwa, Śląskiego Klubu Biznesu oraz Związku Pracodawców Budownictwa

Nagrody i wyróżnienia przyznane firmie ELSTAN

1. Rok 1999, 2000, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 - Przedsiębiorstwo Fair Play.
   Rok 2008 - Złoty Certyfikat Przedsiębiorstwo Fair Play
   Rok 2010 - Złota Statuetka Przedsiębiorstwo Fair Play
   Rok 2011 - Brązowy Laur Przedsiębiorstwo Fair Play
   Rok 2012 - Srebrny Laur Przedsiębiorstwo Fair Play
   Rok 2013 - Złoty Laur Przedsiębiorstwo Fair Play

2. Rok 2000 - Medal Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej w Gliwicach za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej, rozwoju regionu , ochrony środowiska , wprowadzenia nowych rozwiązań i technologii .

3. Marzec 2007 - nagroda za osiągnięcia wysokich standardów bezpieczeństwa pracy HSSE i II na obiektach BP Polska

4. Listopad 2007 - I miejsce w konkursie " Orły Polskiego Budownictwa 2007 " pod patronatem Ministerstwa Budownictwa w kategorii instalatorstwo i elektrotechnika.

5. Marzec 2008 - Nagroda Godło Promocyjne " Śląski Oskar 2007"

6. Maj 2008 - Certyfikat X - lecia Śląskiego Klubu Biznesu za aktywne wsparcie inicjatyw gospodarczych, wkład w rozwój Naszego Regionu, stosowanie wysokich standardów etycznych na polu aktywności gospodarczej

7. Październik 2008 - " Diament Gospodarczy 2008 "

8. Listopad 2008 - I miejsce w konkursie " Organizator Pracy Bezpiecznej" pod patronatem Ministerstwa Budownictwa w kategorii instalatorstwo i elektrotechnika.

9. Grudzień 2009 - " Brylant Gospodarczy 2009 "

10. Maj 2011 - Honorowy Kordzik Strażacki nr 9 - jako symbol wdzięczności za wsparcie ochrony przeciwpożarowej dla dobra Miasta i Jego Obywateli.

11. Październik 2011 - Medalem im. Króla Kazimierza Wielkiego – za szczególne osiągnięcia w budownictwie w tym za szeroki zakres usług w branż elektroenergetycznej. Za profesjonalne zarządzanie, ciągły rozwój, szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarczej i rozwój regionu oraz dostarczenie klientom usług dobrych jakościowo, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska.

12. Grudzień 2011 - " Lider Lokalnego Zatrudnienia w kategorii mały i średni przedsiębiorca ".

13. Luty 2012 - Jakość Roku 2011 za usługi w zakresie instalacji elektroenergetycznych wewnętrznych i zewnętrznych.

14. Maj 2012 - Certyfikat z okazji 20-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej – za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i Krajowego Systemu Ratownictwa – Gaśniczego.

15. Wrzesień 2012 - Super Lodołamacz 2012 za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

16. Październik 2012 - Śląski Diament Gospodarczy2012.

17. Styczeń 2013 - Fundacja Uśmiech Dzieciom przyznała firmie tytuł „Firma Przyjazna Dzieciom”.

18. Kwiecień 2013 - wyróżnienie za działalność na rzecz promowania bezpieczeństwa pracy podczas świadczenia usług serwisowych oraz wykonywania prac na Stacjach Paliw BP w 2012 r.

19. Maj 2013 - „Aniołem PrzyjaŸni” za dar serca dla uczniów Zespół Szkół Specjalnych.

20. Wrzesień 2013 - Laur Siemianowic za zasługi w eksponowaniu urody Siemianowic Śląskich poprzez artystyczną iluminację obiektów zabytkowych naszego miasta. za szczególne osiągnięcia i działalność na niwie wspierania kultury.

21. Październik 2013 - Śląski Super Diament Gospodarczy za osiągnięcia gospodarcze i społeczne.

Firma ELSTAN wykonuje usługi w zakresie:

1. Instalacje elektroenergetyczne a w szczególności:
   - Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje elektryczne,
   - Sieci kablowe n/n i ś/n,
   - Budowa, wyposażenie i włšczanie do sieci stacji transformatorowych,
   - Instalacje teletechniczne,
   - Instalacja RTV,
   - Instalacje odgromowe,
   - Pomiary ochronne instalacji elektrycznych.
   - Pomiary termowizyjne.

2. Prefabrykacja i montaż rozdzielnic elektrycznych n/n.

3. Serwis Stacji Paliw BP

 

 
 


ul. Mysłowicka 9
41-100 Siemianowice Śląskie
tel. (32) 763 80 30
fax (32) 763 80 35
email: sekretariat@elstan.pl

Elstan - Instalacje elektroenergetyczne, serwis elektryczny, prefabrykacja i montaż rozdzielnic elektrycznych, pomiary ochronne instalacji elektrycznych, instalacje odgromowe, sieci kablowe, wewnętrzne instalacje elektryczne